Citatet


Den avgrund som Nietzsche varnar oss för i vår iakttagelse av världen är den som finns i den slumrande människans själ o består av ignoransens och syfteslöshetens tomhet och mörker. När den denna avgrund blickar tillbaka, så kommer den för alltid att jaga betraktaren med skräck.