Om jag får leva ett tag till.


Min fysiska hälsa är inte nu vad den har varit. Faktum är att så sent som igår kändes det som att livskraften i mig helt var på väg att sina ut och ta slut.

Allt började med att jag i onsdags i förra veckan plötsligt drabbades av svåra smärtor i magtrakten och som sen dess helt har sugit musten ur mig.

Under en ganska så lång period har jag levt mitt liv utan ha någon direkt kontakt med Gud, vilket i sin tur har fört med sig att jag i det närmaste helt har avfjärmat från all gemenskap tillsammans med andra kristna. Något som jag för övrigt i tidigare inlägg här har varit inne och nämnt om i lite korta ordalag. Men det är inte där jag befinner mig idag. Sakta men säkert,  med små steg i taget rör jag mig nu åter i rikting mot Gud.

Och även fast det nu råkar finnas en och annan som helt tycks har missuppfattat mina intentioner om vad det är jag innerst inne vill och hur jag tänker gällande min gudstro och som en del därför har fått för sig att det är ett avslutat kapitel i mitt liv, så kan inget bli mer felaktigt med ett sådant antagande. Det är helt enkelt inte sant.

Men det visar mig bara hur pass dåligt folk egentligen känner mig utan och innan, och att de dessutom är föga intresserade av att vilja följa och ta del av vad som finns bortom nästa hörn och vad som händer härnäst i mitt liv, det ger mig ytterligare prov och bevis på svårigheterna med vad det innebär med att ha att göra med dom fått sina sinnen igencementerade, vilket gör det stört omöjligt  för dom att ta in några nya influenser i sina liv.