Det gäller att man passar sig så att man inte blir grå.


När det gäller vilken nivå man ska lägga sig på, detta utan att man inte för den skull riskerar att utsätta sig själv för mental härdsmälta när man loggar in på social media, så är det måhända en självklar sak att det finns ingen annan än en själv som bestämmer vilka riktlinjer man ska följa för att man själv skall känna sig bekväm över det man håller på med. Men det man däremot kan fråga sig är vad som händer med en del människor när det kommer till att vara aktiv och ta del i vad som delas på somliga grupper på Facebook. Och rätta mig gärna nu om jag har fel, men efter det att knappt en vecka har gått sen jag åter har gett mig i kast med att återfinnas där, så undrar jag om inte själva idéen och syftet med det är att vårt intellekt skall förminskas och förvandlas till att bli nåt snömos av alltihop menat från de ansvarigas sida? För om jag ska va helt uppriktig så har det hänt att jag blivit både upprörd och minst sagt bekymrad över vad en del själva tillåter sig till hålla på med, inte som vore de vuxna och vad
man kan förvänta sig utifrån en vuxen människas beteende, utan när man sänker sig själv till att bete sig som vore man ett barn i 3-års åldern, då tycker jag att det hela blir väldigt konstigt måste jag säga. Därmed inte sagt att allt är förkastligt och som hör hemma på den mentala sopstationen, självklart finns det även positiva sidor med det, i annat fall hade man blivit tvingad att ställa sig både en och fler självrannsakade frågor isyfte kring vad det är man egentligen håller på med.