När det inte längre finns några dåliga ursäkter.


Det är idag en vecka sen sen jag fick färdas med ambulans till närmaste regionsjukhus, detta efter att ha blivit undersökt av en läkare på vårdcentralen och som då ansåg att det behövdes att jag skickades vidare dit.
Och visst har jag känt ett ganska så bra tag att min hälsotillstånd inte är vad det borde va, men nu fick jag alltså svart på vitt om hur illa ställt det faktiskt står till med min hälsa.
Men samtidigt som det inte är så vidare trevligt att få det konstaterat om vad som faktiskt gäller, så blev det också startsignalen för mig att tänka om i helt andra banor än mot vad som gällt sen tidigare va det beträffar mina så usla vanor och inte alltför skötsamma kostvanor, vilket har varit i stort sett obefintliga till hur man vårdar och tar om sin kropp på ett väl fungerande sätt.

Men det är det som det nu skall bli ändring på från min sida är det tänkt.
Så följ gärna med mig nu på min hälsoresa och hur det kommer att gestalta sig framöver.
När jag i förra veckan vägde mig visade vågen på att jag då vägde 126,6 kilo. Det jag normalt ska väga ligger kring 85 kilo, vilket är den vikt som är beräknad utifrån min längd.
Det finns alltså en hel del att ta av…