Muslimsk kvinna i hijab chef över urvalet av kvotflyktingar


SveaNews

På migrationsverket sitter en troende muslim som översta chef på avdelningen som bestämmer vilka kvotflyktingar som Sverige skall ta emot. Hon har även jobbat för Islamic Relief som är knutna till Muslimska Brödraskapet.

Det är inte alldeles långsökt att hon väljer ut kvotflyktingar från de grupper hon jobbat för under studentåren och som hon har engagerat sig i som föreläsare för migranter. Redan misstanken om att hennes urval inte sker i första hand efter objektiva kriterier om störst behov av vidarebosättning bör göra placeringen av henne på denna post tveksam. Myndighetsutövning ska alltid ske på ett sätt så att sådana misstankar inte kan väckas.

Vem är Suad Ali?

Suad Ali är född år 1990 i Somalia. Hon är ett av elva syskon och kom till Sverige som treåring. Hon är uppvuxen i Åtvidaberg i Östergötland och har läst till statsvetare på Linköpings Universitet.

Under studietid jobbade hon med att samla…

Visa originalinlägg 315 fler ord