Vi behöver prata mer med varandra om betydelsen av sociala medier.


När svenskar ska lista vilka internetaktiviteter de tycker är meningsfulla får sociala medier en låg placering. Mindre än var fjärde uppfattar det som ett meningsfullt eller mycket meningsfullt sätt att tillbringa sin tid. 40 procent beskriver det i olika grad som meningslöst.

Ovanstående ord är hämtat från en text i Dagens Nyheter, av  Linus Larsson.

https://www.dn.se/kultur-noje/sociala-medier-doms-ut-som-meningslosa/

För mitt personliga vidkommande ägnar jag betydande del av min vardag åt att vara inte så lite aktiv på sociala medier under dagens timmar, vilket jag är helt på det klara med över att det är och förhåller sig på det viset.

Och om det nu stämmer som nån har sagt att det är inget verkligt liv man ägnar sig åt när man större delen av sin tid ägnar sig åt sociala medier, och att man därigenom löper en stor risk att ha sämre koncentration och att ens verklighetsuppfattning riskerar att gå förlorad, då råder det ingen tvekan om att jag i så fall befinner mig i riskzonen för vad som får anses vara tåligt för vad gränsen går innan det helt har gått över styr.

Men det betyder inte att jag för den skull anser att det är värdelöst och helt förkastligt med allt vad sociala medier heter, för om jag nu hade ansett att det hade varit det, då hade jag naturligtsvis skrotat och lagt ner den verksamheten på en gång.

När det sen kommer till huruvida sociala medier är meningslöst i den mening att det inte tillför saker som är utvecklande, så har jag svårt för att helt och hållet instämma i den meningen till att gälla som vore det absolut sant. Men när sociala medier blir ett substitut för det personliga mötet tillsammans med andra människor, då är det inte svårt att välja mellan vilket av dessa som ger mest stimulans och som vi mår bäst av.

En vanlig dag i oktober.


Det är inte så mycket att förvåna sig över att vädret är som det är idag, det är så här det brukar se ut när vi har kommit en bit in i oktober. Skittrist med andra ord!

Man borde kanske va van att det är på det här viset, men även om det kan det verka som att jag är sur och tvär över att vädret nu är som det är, så gör jag allt jag kan för att det inte ska påverka mig i så negativ riktning att jag tillåter det att få så till den grad makt över mig att jag känner mig helt under isen, allt på grund av vad det är för väder.

Om en stund är det meningen att jag skall ge mig ut och gå min dagliga promenad, vilket jag inte känner nån större lust för att göra idag, det är lätt att hitta ursäkter för det man borde göra men som ibland händer att man låter bli.