Vem tar ansvaret för en nation när dess ledare har lagt sig under en sten?


Den 15 juni i år skrev Anna Dahlberg i Expressen.

Ser ni inte verkligheten? Migrationen bör minska?

Att Sverige idag är en nation som styrs av inkompetenta politiska ledare som mest liknar och påminner om ett skepp där manskapet ombord är i total avsaknad av grundläggande kunskaper i navigering, samt alla övriga färdigheter som krävs för att ett skepp inte ska gå på grund eller gå under de stora påfrestningar ett skepp kan utsättas för när det befinner sig ute på öppet hav.

Men så råder det inte längre någon som helst tvekan om att den oansvariga hållning man intagit från ledande politikers sida hur man på ett ansvarsfullt sätt leder och för fram en nation i rätt riktning, utstakat efter de riktlinjer i syftet att föra en långsiktig och hållbar politik, så oavsett om man menar  på att de mål som har satts upp för att på sikt axla det ansvar som det medför genom en fortsatt migrationspolitik som stäcker sig långt utöver de resurser som finns, men där man redan har överskridit de gränser som finns för en humanitär flyktingpolitik och som Anna Dahlberg helt riktigt skriver i sitt inlägg:

I decennier har migrationspolitiken bedrivits på ett ansvarslöst sätt

Så varför man då låtit detta fortgå utan att man har velat inse hur verkligheten ser ut? Och varför har vi som har rättighet att som ansvarstagande medborgare till att var fjärde år använda vår rösträtt på det sätt som ankommer oss, fortsatt att ge nytt förtroende och uppdrag till de som har till synes att på sin politiska agenda föra vår nation över ravinens brant?

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ser-ni-inte-verkligheten-migrationen-bor-minska/