Snart är han en fri man igen.


Idag kom Tingsrättens beslut om att den tidigare Knutby-pastorn, Helge Fossmo, får sitt tidsbestämt straff, vilket nu alltså har omvandlats från livstid till att han åter är en fri man våren 2021.

Men redan från när han 2004 dömdes av Svea hovrätt till livstids fängelse, så fanns det dem som opponerade sig mot att man tyckte att han hade fått ett oförtjänt högt straff, och som man då ansåg inte låg i proporttionell storlek efter de gärningar som hade begåtts.

Nu skulle man kunna tro att det enbart rörde sig om folk som tjänstevilligt gick hans ärende, och som ingick i den inre kretsen av hans anhängare, som gnisslade tänder över att de ansåg att han hade fått ett allt för hårt och strängt straff.

Men så var det inte. Det fanns fler, så kallade kristna som sympatiserade med denna sektledare och som oreserverat gav honom sitt fulla stöd. Så idag slår dessa dumbommar säkert klackarna i taket och slår på stort när han sen släpps på fri fot igen.

I mitt tycke är det ofattbart och som jag har väldigt svårt att förstå mig på, att det finns dom så blint följer sin ledare, att oavsett hur mycket fakta och sanning som har presenterats och lagts fram för att de som har förlorar all sans och vett skall komma till rätt besinning och börja tänka på ett rationellt sätt, så är det inget som biter på dom, inget som går in i skallen på dom.

https://www.dagen.se/nyheter/klart-helge-fossmo-far-tidsbestamt-straff-1.1628045