Men vill du leka med elden så säg sen inte att det bara var en lek.


Att det hos en del människor finns en naivitet som mer gränsar till det banala, utan som handlar om något helt annat när det kommer till att handla om när man sätts i direkt närkontakt med den andliga världen, vilken är precis lika verklig och påtaglig som luften vi andas och om allt det vi med våra fysiska ögon ser omkring oss, så kan jag inte låta bli att förundras över hur funtade somliga är som vill ha det till att, ” det är ju bara en oskyldig lek det handlar om” och som man inte tar på så särskilt stort allvar, eller som vissa gör, helt blundar och nonchalerar för riskerna med vad det innebär att pyssla med andliga ting.

Något som jag ofta har frapperats över när det  gäller en del personer som, låt oss för att göra det hela inte alltför komplicerat, kalla dessa för sökare, men som nödvändigtsvis inte behöver betyda att det stannar där vid att man söker sanningen i allehanda religioner som finns i den här världen, vilket vi för övrigt känner igen genom betäckningen new age, så är det märkligt detta att ju mer flummigt och mer abstrakt det budskap blir som gurus och övriga andliga ledare vill förmedla, desto mer intressant och spännande är det som att det blir det för den som har lånat ut sitt öra till att lyssna vad dessa falska profeter har att förmedla.

Men när det kommer till att lyssna och bejaka kristendomens budskap, då blir det plötsligt något helt annat ljud i skällan, då är det inte längre lika intressant.

Men så har vi då dessa som tar sitt andliga sökande ett steg ytterligare vidare och ohämmat öppnar upp sitt sinne för den andliga världen, detta genom att man deltar i vad som i dagligt tal inom den andliga världen kallas för seans.

Men här är jag dock inte lika övertygad om att det som driver en människa till att delta under en seans och dess former och ritualer är dess hunger efter andliga ting, och att man på så vis får sitt andliga behov tillgodosedda, vilket man naturligtsvis inte får.

Nej, här tror jag att det är helt andra saker som spelar in i sammanhanget, nämligen om och vad det går ut på är att få sin nyfikenhet stillad över vad man vill att döda personer man kände till när de var i livet, och vad de nu vill förmedla för slags budskap till den som har sökt sig dit och som man därför tror att man kan få hjälp med att få en del av de frågor man bär på besvarade.

Men inget kan bli mer felaktigare än så.

Lyssna på denna kvinna hon vet vad hon pratar om.

http://www.kristen.nu/livsberattelser/intervju-med-fd-professionellt-medium/