När skall vi lära oss och förstå att hitta rätt balans på livet?


Ensamhet är på väg att bli nästa folksjukdom

En miljon svenskar säger sig uppleva ensamhet i sin vardag. Ofrivillig ensamhet skapar lidande och den orsakar också fysiska sjukdomar, menar professorn Peter Strang. I Sofia församling i Stockholm uppmanar Anonyma Ensamma den som känner sig ensam att bryta situationen och träffa andra och prata.
– Det är häpnadsväckande hur stark berättandets kraft är, säger Tommie Sewon, som leder en grupp som hela tiden växer.

Orden är hämtade från en artikel, publicerat i Dagen 6 december i år, av Inger Alestig.

Själv kan jag tycka att det ibland kan kännas skönt att stänga igen dörren om sig själv, utan någon som helst yttre kontakt med andra människor. Det är en sak. Men det är en helt annan sak när det kommer till den ofrivilliga ensamheten, den påtvingade ensamheten som är allt annat än positiv och som fullkomligt suger musten ur en. Och har man väl stiftat oangenäm bekantskap med vad det innebär med att, leva i ett slutet rum där det inte finns plats för någon än sig själv, ensam och som vore det att man var fångad i en isoleringscell, bortkopplad från all mänsklig gemenskap, då är det ingen enkel sak att på egen hand bryta den typen av negativ isolering för att på så vis få luft under sina vingar och komma ut i full frihet, tillsammans med andra människor.

Men trots och som I A skriver:  för fem år sedan, talades inte så mycket om ensamhet som ett galopperande hälso-och samhällsproblem. I dag är läget annorlunda. Men trots att allt fler har börjat tala om problemet visar siffror på en ökande ofrivillig ensamhet

En annan som har tagit upp det här så angelägna samhällsproblemet är, cancerläkaren och professorn, Peter Strang, som skrev boken: Att höra till, för fem år sen. Han säger följande.

 Ofrivillig ensamhet är väldigt plågsamt och skapar obehagskänslor och rädsla. Men det man inte så ofta tänker på är kopplingen till hjärt-kärlsjukdomar. Man kan också koppla upplevd ensamhet till ökad glömska, nedsatt immunförsvar, och mer smärta, säger han.

Att vara ofrivilligt ensam skapar starka känslor. Vi blir upprörda och arga när vi inte får den gemenskap vi behöver. Det resulterar i sjukdomar, men kan också skapa ilska och aggressivt beteende.

Det är skrämmande! Och när man dessutom hört talas om dem som legat döda i veckor, i vissa fall till och med upp till flertal år, ensam hemma i sin egen bostad,  utan att nån har tagit någon som helst notis i fråga om de över huvud taget finns kvar i livet, då finns många frågor jag skulle vilja ha svar på.

På Kungsholmen i Stockholm, där jag träffar Peter Strang, finns den högsta siffran i landet när det gäller singelhushåll – hisnande 80 procent bor här ensamma.

https://www.dagen.se/livsstil/ensamhet-ar-pa-vag-att-bli-nasta-folksjukdom-1.1628842