Om du har tro för framtiden är du kanske en romantisk drömmare.


Och som fritt och oförankrat svävar omkring i det blå utan någon som helst realistisk bild av den verklighet vi lever i, och i hur man förhåller sig till den.

Eller så är du lika funtad som jag är, som vare sig inte vill ge upp varken tron och hoppet, och som inte resignerar över det faktum, som de flesta av oss som räknar oss som rationellt fungerande individer ändå ser vad som är på väg att hända med vår värld.

Men ändå har jag en gnagande känsla inombords och som jag tror många med mig känner igen sig i.  En person som har satt ord på över vad som kan liknas vid ett tåg som är i avsaknad av bromsar och som i högsta hastighet är på väg att störta mot sin undergång, är, Elisabeth Höglund.

Med ord som är totalt genomsyrade av indignation och uppgivenhet, ord som inte bara andas brist på framtidshopp, utan där hon verkligen menar varje ord av vad hon säger, skriver hon.

Aldrig har jag upplevt ett nytt år och ett nytt decennium som så totalt saknat framtidshopp och glädje som det år som nu har inletts.

Jag har aldrig varit en person, vilket heller aldrig lär hända att jag  blir för den delen, som ger en förvanskad och felaktigt förvrängd av den verklighet jag ser omkring mig och som återspeglar den verklighet jag befinner mig i. Jag reflekterar bra mycket hellre då mot att face mot face konfrontera min verklighetsuppfattning utifrån det världsbild som finns att betrakta den, så som jag ser det. Men aldrig skulle jag varken skönmåla eller ens måla upp någon annan bild, som vor det en fasad man gömde sig bakom för att liksom skydda och ta betäckning från sig själv mot den krassa värld vi lever i. Dessutom anser jag det skulle vara rent ohederligt, både mot mig själv, men även mot min omgivning om jag inte i alla stycken höll mig till vad jag anser i allt är sant över det som är värt att beakta och att ta hänsyn till, med gott omdöme.

Här Elisabeths Höglund inlägg i sin helhet

Aldrig har jag upplevt ett nytt år och ett nytt decennium som så totalt saknat framtidshopp och glädje som det år som nu har inletts.