När allt eller inget inte längre fungerar.


Vid flertal tillfällen när jag har varit ute och rört på mig har det allt som ofta resulterat i att jag har tagit mig vatten över huvud, och tagit i betydligt mer än vad kroppen tål och vad som finns att ta ut av den. Men jag försöker nu att göra min läxa, detta genom att bli mer medveten om hur mycket det går att tänja på kroppens resurser, utan att man kör in i väggen, varpå man ligger i det närmaste utslagen i några dar.

Jag har onekligen en hel jag behöver bli bättre på när det gäller en mer ökad förståelse och insikt för att på sikt komma i bättre form mot vad jag orkar med idag.

Men lätt är det inte, och lätt kommer det inte heller att bli nån gång.