Den dagen Sverige är under belägring, vad händer då?


Det är mycket möjligt att det är en fåfäng och kanske till med omöjlig tanke av mig till att idag försöka sätta några som helst ord på den både vrede, ilska plus allt annat i övrigt man känner inom sig över vad som i natt har hänt i Husby, där 2 explosioner med några ynka minuter emellan har ägt rum där. Och som det enligt uppgifter kopplas detta nu till förra veckans explosion på Östermalm.

Men eftersom det då finns en samlad expertis på social media, som otvetydigt är samstämmiga om vem eller vilka som i huvudsak bär ansvaret för de här så groteska och hemska handligarna, vilket man där har pekat ut att det rört sig om antingen grovt kriminella individer, eller så beror det på den invandring, som också är ett flitigt samtalsämne på social media, så….. ?

Men hur kan det komma sig att trots de sen tidigare attentat som har ägt rum i, Linköping, Lund, Borås, på Östermalm, och så nu i natt i Husby, så är det ingen som man fram till dags datum har lyckats gripa från polisens sida.

Varför? Svaret finns ju på Twitter.

På sin Facebook-sida har Inrikesminister, Mikael Damberg (S) skrivit,  Samhället kan inte acceptera att individer utsätter andra för sådan här fara.

Nej! Och det fattar väl väl som helst utan att man för den skull behöver dra några som helst djuplodande analyser kring det här att det här är något som samhället inte kan acceptera? Det är väl rätt så självklart?