Till dig som lider alla helvetes kval.


När jag tittar tillbaka på de år som har passerat revy i mitt liv, sen efter det att jag år 2011 blev arbetslös och vad som sen dess har hänt, så finns det mycket som, hur mycket jag än försöker anstränga mig till att minnas och försökt erinra mig vad som har hänt, så kan jag inte efter bästa förmåga minnas en hel de av de händelser som jag gått i genom sen dess. Det verkar som att det bråddjup jag stundom har hamnat i där jag varit totalt uppslukad av mörker, varpå jag känt att all livskraft har ebbat ut och jag mer än en gång har misströstat om livet och vart nära på att för gott kasta in handduken, det har i sin tur fört med sig att det idag är stört omöjligt att dra sig till minnes över de mest svåraste och avgrundsmörker jag befunnit mig i.

När jag så 2018 fick beviljad full sjukpension av Försäkringskassan, då visste jag först inte om jag skulle skratta eller gråta när jag fick det beskedet.  Och hur konstigt det än kan låta så kände jag inledningsvis ingen lättnad, eller ens nån större glädje den dagen, varför vet jag inte. Men med tankar som, är det nu som det är slutet av sin början som jag börjat att se det som ligger framför och väntar på mig, eller kan det kanske vara som så att det kan komma nåt positivt ur vad som har hänt? Den frågan är jag inte klar över än.

För när man läser och tar del av de så fruktansvärda livsöden en del människor gått i genom, allt från de som har kraftig nedsatt psykisk förmåga, till de vars lemmar är fullständigt obrukbara till att användas i dagligt bruk på viss arbetsplats, men där Försäkringskassan har gjort en diametral annorlunda bedömning till vad som de motiverar med ej nedsatt arbetsförmåga, detta ställt emot mot vad som sen tidigare är styrkt från skriftligt innehåll från de läkare man har haft kontakt med, det är ett fullständigt obegripligt förfaringssätt från Försäkringskassans sida.

Men och just då framstår det hela som  inte mindre än ett stort mirakel att det gick i genom som det gjorde för min del. Jag hade nog bara turen på min sida.

Läs och om ni orkar ta del av som finns på den här sidan att läsa.

https://116omdagen.wordpress.com/