Dessa satans bedragare.


Precis som det inte var illa nog med det coronavirus som tycks lamslå oss människor med fruktan och obehag världen över, så finns det dem som inte har några som helst skrupler i kroppen och som man måste anse vara moraliskt fördärvade i sina sinnen.

I en norsk kristen Tv-kanal, men som även finns möjlighet att se i Sverige, det förutsatt man har tillgång till det utbud av Tv-kanaler som finns i Viasats utbud att tillgå, har en viss predikant vid namn, Dionny Baez, uppmanat tittare att genom betala ett visst belopp av 2200 norska kronor, så är man efter har betalat in den summan garanterad Guds beskydd mot coronaviruset, enligt vad denne man har utlovat.

Det är så förfärligt att jag har svårt för att sätta ord på de känslor av ilska jag känner över den här typen av bedragare. För och som alltid när det finns de som utger sig för att vara ett språkrör å Guds vägnar, så finns och kommer det alltid finnas de som är så lättlurade att de går på precis vad som helst som utlovas från falska predikanter och dess ännu mer snedvridna budskap.

De är en skam för kyrkan dessa satans bedragare. Men nu hoppas jag på att Viasat snarast möjligt tar det ansvar som man rätteligen har att förvänta sig av dem och släcker ner den Tv-kanalen. Men där det inte finns några gränser för där ytligheten breder ut sig, så är det även fritt fram för girigheten att roffa åt sig så mycket det bara går.

https://www.dagen.se/nyheter/pastorn-dionny-baez-bad-om-pengar-for-coronaskydd-i-norsk-tv-1.1673567?fbclid=IwAR0ctihWztwjzvKAhBPZg3R9zpXV-lCZobG08aoDcZXc6jEEY-Y9KOUCMcM&paywall=expired

De som förlorade sin moraliska kompass. De som vi såg upp till men som föll.


Vad gör det med oss när människor som vi håller högt inte visar sig hålla måttet?

Joakim Hagerius
Opinionsredaktör
Bakgrunden till att förstå vad hans ord syftar på bygger på ett till nyligen avslöjade om en katolsk teolog vid namn, Jean Vanier, som avslöjats med byxorna på trekvart, detta efter att han har begått sexuella övergrepp mot minst sex kvinnor.
Vad det beräffar just sexuella övergrepp inom just den katolska kyrkan, vilket inte är något nytt under solen i avseendet gällande vad som på senare år har blivit känt efter de sexuella övergrepp som i flertal fall har blivit rätt så omtalat vid det här laget, gällande de katolska präster som vid flertal tillfällen har förbrutit sig mot barn. Som ett exempel kan nämnas är,  Marcial Maciel, grundare av ultra-konservativa Kristi legionärer, som förgrep sig sexuellt på minst 60 barn.
Skillnaden dock den här gången så rör det sig inte övergrepp mot barn, utan som nu rör det sig om en man som inte kunnat tygla sina sexuella lustar och som han gett fritt utlopp för mot de kvinnor som kommit i hans väg.
Gällande då den fråga som J H ställer, så skulle jag vilja vända på det och i stället omformulera frågan, nämligen på följande sätt.
Vad gör det med den man som inte håller måttet efter de moraliska riktlinjer som den har satt upp, både för vad som är tänkt för sig själv att leva efter men även för de som följer i i dess fotspår, när allt det som man har sagt och uppmanat alla andra till att ta efter faller platt ner till marken och omkull?
I en bok som för några år sen utgavs på en del kristna bokförlag , av Bill Hybels, med boktiteln. När ingen ser sig vem är du då? Skrev han följande ord och som jag här citerar några ord från
Sund moral och goda karaktärsdrag är idag mer eller mindre utrotningshotade. Ärligt talat känner vi nog alla att det är svårt att vara sanna, rakryggade och kärleksfulla i alla lägen. Vi klarar oss hyfsat i offentlighetens ljus men hurdana är vi när ingen ser oss? Vilka värderingar styr oss då?
Och det låter ju bra som vägledande visdomsord till att ta med sig för vidare färd framåt i livet för den som, så att säga strävar efter en högre moralisk standard i sitt liv, utan att man själv förlorar den moraliska kompassen och allt det som man har eftersträvat av sund moral och övriga goda levnadsvanor för sitt liv.
Men det var inget som denne Bill Hybels lyckades med så bra att själv leva upp till. För som när det uppdagades om de moraliska snedsteg han själv begått efter det att han hade haft visst antal sexuella relationer med några av sina kvinnliga medarbetare i den församling där han var pastor, så behöver inte det betyda att vad han själv tidigare har sagt plötsligt inte längre äger  någon som helst relevans och som därför faller platt ner mot marken. Orden och uppmaningen till sund moral och om övrig sund livsföring, det kan ju vara värt att ta till sig och som man lever efter för det. Eller har jag fel?
När det gäller och kommer till att skilja på sak och person, vilket allt som ofta är sammanflätade med varann, så är det lättare sagt än gjort att i strikt mening hålla fast vid vad det betyder och vad det får för följder för hur vi en viss uppkommen sitation beter oss och på vad sätt vi hanterar en viss slags händelse på rätt sätt. Men när det rör sig om en viss person vi både har sett upp till och haft förtroende för, på det mest grövsta sätt har omkullkastat och missbrukat sitt kapital till att göra det praktiskt omöjligt ha vidare förtroende en sån person, då blir det genast mer problematiskt.