De frågor som aldrig fick nått svar…


Så jag lever, så länge jag finns till, så kommer det aldrig att hända att jag ger vika eller att jag böjer mig för att inte ställa de mest uppriktigt adekvata frågorna jag har till Gud, men som inte alltid har täckts upp för de stundom invecklade frågor jag så gärna vill ha svar på i min framställan. I synnerhet inte när det gäller från människor och deras bristfälliga förmåga till lösa upp de knutar man själv har råkat trasslat in sig i i livets små krumbukter. Ibland är de stora också att ge sig på, de där knutarna.

Det här är något som inte alltid har uppskattats från de som själva, tvärsäkert sitter inne med alla de färdiga svaren levererade, och som alltid anser sig vara de som vet, kan och som bäst förstår sig på hur allting skall vara, fullkomliga som de är, med en smått märklig, övermänsklig förmåga att alltid ha svar på tal, när det gäller allt.

Det mänskliga intellektet har i sanning sina fel och brister och är långt ifrån alltid perfekt.

Det är inte sällan det hänt att jag har uppfattats som en inte så lite besvärlig typ, inte minst i en del kristna kretsar, att ha att göra med.

Och just därför, precis lika självklart som vad 1+1, blir, så ramlar det lätt ur en massa tomma ord från deras mun, där de vill ge nån slags entydig och enkel förklaring på vad skillnaden är mellan oss som inte alltid förstår hur allt hänger samman, mellan till att få en sammanhängande och klar och sann bild på över de livsexistensiella frågorna som innefattar de mesta som rör våra tankar och funderingar kring livet och dess djupare menings innehåll.

Så har jag många gånger undrat om det bara är för pengarnas skull en del har iklätt sig rollen som en predikant?

Det här är därför inga individer som har gjort sig förtjänta av min respekt. Tvärtom!

I en sällsynt svår tid i den mänskliga historien, och som vi nu upplever i vår tid där miljontals människors liv slås i spillror, vilket gör att det är en praktiskt taget omöjlig uppgift att på ett övergripande sätt förståndsmässigt ta in de oöverskådeliga konsekvensera kring människans eventuella framtid på den här planeten, jorden. Vad som kommer att hända framöver är det idag ingen som vet nånting om. Och som jag såg nån skrev.

Covid-19 kommer finnas med oss under många år, enligt experterna.

Själv har jag inga svar på varför en kärleksfull och god Gud i allsmäktig majestät, nu tycks ha dragit sig tillbaka och passivt tittar på, för samtidigt som det så ondskefulla virus är på god väg att förgöra vår värld så går vi som mänsklighet under med den.

Men om nu sanningen är den här, då är det kört för oss.

Bild

 

Men så tror jag också att det finns en sanning och som vi inte har sett dess hela räckvidd av än. För den Gud jag tror på, det är den Gud som finns till, han lever. Och som innan allt det här över så har han inte sagt det sista ordet. Inte än i vart fall.

Men om det skulle visa sig att jag har fel, så låt mig få läsa några ord för dig från: 1 Korintierbrevet kap 15, vers 19

Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor.