Och så var det då detta med att försöka lära gamla hundar att sitta.


Jaroslaw Lenart, som är läkare på Gnosjö vårdcentral, märker att en del äldre inte följer rekommendationerna:

– Vi märker att de går och handlar och inte bryr sig så mycket om de skulle få sjukdomen. Vi uppmanar till att man följer det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, framförallt att inte träffa andra i så stor utsträckning som man brukar göra, säger han, men menar samtidigt att en hel del ändå följer rekommendationerna.

Det här är något som jag tror att de allra flesta av oss har lagt märke till när man har vart och handlat eller när man av andra anledningar behövt uträtta några ärenden på stan, över den lättsinnighet, nonchalans är nog en mer överstämmande och bättre beskrivning till de som inte vill följa de rekommendationer som det dagligdags numera informeras om i vårt samhälle.

Och precis som Jaroslaw Lenart, läkare i Gnosjö säger:

Jag tror inte att det är bra att väcka panik, men vi ska tänka rationellt. Man är ansvarig för sig själv och andra.

Så är frågan då varför dessa som anser sig stå utanför övriga invånare i samhället tar sig sig de friheter man gör? Och liksom så lever man i en instängd bubbla där man tycks tro om sig själv att man är immun mot att man själv inte skall eller kommer att bli drabbad av det här.

Men varför följa strikta rekommendationer när man vet att en dag så kommer vi alla att dö i vilket fall som helst, verkar det som att en del har intalat sig själv.

https://www.vetlandaposten.se/artikel/gnosjolakaren-smittan-finns-i-samhallet