Det hatet får aldrig vinna.


Här bakgrunden och anledningen till det inlägg jag skrev om tidigare idag.

Offentligt

Det här måste man markera att man på det bestämdaste tar avstånd av från. Att hota en annan människa och som nu har hänt, det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.


EXPRESSEN.SENike Nylander dödshotad efter Åkesson-intervjunNike Nylanders intervju med SD-ledaren Jimmie Åkesson i SVT:s Aktuellt

Och den som sticker huvudet i sanden kan då fortsätta att göra det.


Men till skillnad från dessa som sällan eller ens aldrig har någon som helst bestämd uppfattning om nånting alls, om vad som händer i dagens samhälle och om det mesta som det skrivs om på social media, utan i stället har intagit en position som kan liknas vid en lugn spegelblank sjö där ingenting som finns under ytan är något som man tagit nån notis om, för det får väl nån annan ta hand om, så tycks därför den outtalade meningen vara att det i alla lägen så är det säkrast att sitta still i båten. Men frågan är om det räcker och om det duger som ett hållbart argument till när man ensidig har valt en rakt igenom passiv inställning , där det enda man visar prov på är att man inte bryr sig?

Låt mig därför få återge ett citat av. Martin Luther King.

 Feghet ställer frågan: Är det tryggt? Bekvämlighet ställer frågan: Är det artigt? Fåfängan ställer frågan: Är det populärt? Men samvetet ställer frågan: Är det rätt? Och det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; man intar den för att ens samvete säger att det är rätt.