Och de löften vi gav till varandra, det håller.


Personligen är jag övertygad om att, mycket av de svårigheter som jag och min fru har gått igenom sen vi år 2006 blev tillsammans med varandra, det har fört med sig att vi idag är så starkt samspelta och sammansvetsade med varann som vi det faktum faktiskt är.

Och det är en oerhörd styrka vi har i varann på det viset. Tillförliten vi har till varann är varken mer eller mindre än 100%. Den är 100%.

När jag därför och som jag ibland gör, läst om de äktenskap där det knakar rejält i fogarna, och ännu mer så tycks det som det har ökat i takt med de som lägger in om skilsmässa i den tid vi nu lever i. Hörde helt nyligen nån som sagt följande.

”Coronaviruset kan leda till babyboom om nio månader.

Men det kan också leda till krisiga relationer över hela landet”.

Så att det både skaver och sliter människor emellan som dag och natt, vecka in och vecka ut lever tätt inpå varann, det är inget som är konstigt med att det då uppstår en och annan konflikt, mer underligt hade det varit om allt oavbrutet flöt på problemfritt, utan att det inte gnisslade lite här och var med den man är gift eller sambo med.

Kärlek, ömsesidig respekt, och att man alltid har öga för hur den man är tillsammans mår, är 3 ledord som var för sig håller ett äktenskap levande.