Dagens citat. – Det handlar om ett virus.


Richard Hatchett, läkare och vd för organisationen CEPI. – Jag är mycket orolig. Detta virus måste tas på största allvar, och globala hälsomyndigheter måste vara på alerten. Ett problem är att vi vet så lite om viruset vilket gör läget svårbedömt, säger han

Och i och med det beslut kinesiska myndigheter idag har tagit genom att man har beslutat sig för att förbjuda samtliga gruppresor från Kina till andra länder på grund av den smittorisk som coronaviruset utgör, så är det klart man känner sig en smula orolig.

Men trots allt finns det då dem som kommer med lugnande besked.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/smittskyddsexpert-ingen-anledning-till-oro-for-viruset