Om tiden för hopp är förbi, så låt oss inte upphöra med att drömma.


Om du är och känner som jag eller om jag känner som du gör,  där det haveri som dagligen pågår i vårt land, där den ena myndigheten inte har speciellt bra koll på va den andre gör, och där förtroendet för våra folkvalda politiker sjunker snabbare ner mot botten än vad den gråsten sjunker ner mot botten när man har kastat smörgås med den, då tror jag vi kan vara rört eniga om att känslan av att känna sig indignerad är klart kännbar och högst påtaglig  för oss.

Och när det har gått så långt när till och med Expressen skriver:

Sverige: från jättebäst i världen till Absurdistan

Då är det inte bara en milstolpe som har passerats inom svensk journalistik, utan än mer ställs frågan på sin absolut yttersta spets huruvida det finns möjlighet att över huvud taget se realistisk på saken om det finns hopp för vårt land?

Men och som det skrivs på ledarsida idag, så är frågan om inte det bästa vi kan göra så är det att vi rustar oss för storm inför de dagar som ligger framför.

Sverige är som byggt för vackert väder och evig fred. Nu har det börjat regna in och krutet är fuktigt. 

https://www.expressen.se/ledare/sverige-fran-jattebast-i-varlden-till-absurdistan/