Vi behöver prata med varann om ondskan.


Att lägga ner dyrbar tid och energi på att försöka förstå sig på och reflektera över vad ondskan är, kan tyckas vara inte bara en meningslöst uppgift,  utan som det framförallt är, just för att den är så svår att förstå sig på, och inte mindre komplicerad att definiera, så blir det för oss som något som vore det nästan abstrakt, men ändå fullt verklig och påtaglig som då och då gör sig påmint i våra liv. Och vad är det som gör och som påverkar oss, att i stället för att skrämmas av den, så fascineras vi av den?

Ondska är inte omänsklig. Tvärt om, den är unikt mänsklig. Därför går den inte att utrota.

Hur definierar man då t.ex vad ondska är till att försöka få ett rättmätigt svar på vad som är dess ursprung?

Gränsen mellan gott och ont är genomtränglig och nästan vem som helst kan förmås överträda den av omständigheternas påtryckningar.”

-Phillip Zimbardo-

När det gäller som den episka frågeställningen om: Om nu är Gud är så allsmäktig och stor, hur kan han då tillåta att se så mycket ondska utan att han inte gör nåt åt det? Och hur det är möjligt att en Gud som sägs stå på de svagaste sida i själva verket ger sitt tysta medgivande till en ondska som allt som ofta tar sig uttryck på ett sådant sätt att  för det mänskliga förståndet är det omöjligt att på ett logiskt sätt ta in vad och när det händer. För att ta ett exempel. Vad hade de små barn som precis hade lärt sig gå när de med stapplande steg klev in i gaskamrarna i Auschwitz gjort för slags onda gärningar för att förtjäna något så groteskt avslut på sina knappt påbörjade liv. Naturligtvis inget alls!

Så frågan är finns det då verkligen en Gud som är god i vars väsen det inte existerar något annan än godhet, kärlek,och allt det som vi förknippar med vad som står i bjärt kontrast till vad ondska är? Och finns det överhuvudtaget någon som helst rimlig anledning till att tro det finns en makt som är ondskans direkta motsats, och som inte vill oss något annat än väl i sina stora nåd och barmhärtighet?

Så här har James Packer sagt och skrivit om ondskan.

Innebär inte all den ondska som förekommer att, som exempelvis meningslöst lidande, låg moral och slöseri med välfärden, att Gud Fader inte rimligen kan vara allsmäktig? Annars borde han väl utplåna detta? Ja, det borde han, och detta är vad han håller på med! Sådana dåliga människor som du och jag görs genom Kristus mer goda. Och nya kroppar står i beredskap åt oss, kroppar som inte vet av någon sjukdom eller smärta- Dessutom väntar ett helt nytt kosmos. Därför försäkrar Paulus: Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. ( Rom 8:18; 19-23) Om Gud handlar långsammare  än vi skulle önska när det gäller att rensa ut ondskan ur världen och införa den nya skapelsen, så beror detta på hans önskan att den skall innefatta fler offer för världens ondska än vad som annars vore möjligt.

Så vad kan vi lära oss och förstå om detta? En sak som vi kan fastslå är att Gud är inte på något sätt som om han vore och hade en dubbelnatur i sig själv där det det liksom hela tiden både ondska men samtidigt godhet finns i hans natur och som på nått sätt hela tiden låg i konflikt med varann.

En nyckelvers till att få det att klarna och röja undan alla eventuella missförstånd och okunskap gällande Guds natur kan vi läsa om i Jakobs brev 1:17 All det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Som vi ser här och i motsats till den mänskliga naturen så är Gud inte beroende på väder och vind för vilket humör han skall vara just för dagen, inte heller att han skulle råka vakna upp på fel sida och utifrån det agera på ett speciellt sätt.

Men , och jag tror inte jag är färdig med det här, jag har fortfarande mycket kvar som jag behöver lära mig för att få en rätt slags förståelse när det handlar om det här.

Vi har en benägenhet att mystifiera ondska. Som om den inte skulle gå att förklara med annat än sjukdom och galenskap. I själva verket är det oftast alldeles vanliga människor som utför de mest fruktansvärda handlingarna. Så var det i nazityskland och på Balkan, där helt normala människor dödade och torterade sina vänner och grannar.

Citatet var hämtat från en artikel i Corren som skrev för några år sen.

https://www.corren.se/manskligt/ingen-ar-fri-fran-ondska-5998510.aspx