Aldrig mer tänker jag vara neutral.


En av de saker jag inte gärna lägger ner nån större energi och tid på att skriva om, så är det det mesta som kretsar och handlar om religion och dess utövare. Inte för att det har saknats materiell att skriva om, det finns det hur mycket som helst att välja bland vad som finns tillgängligt i de tusentals böcker som har skrivits i ämnet, lägger man ytterligare till allt övrigt av det material som via internet finns att tillgå för den som känner sig genuint intresserad att mer förkovra sina kunskaper, så råder det sannerligen ingen brist på att det finns.

Därför har jag på senare år valt att inta en mer passiv roll, detta genom att jag försökt hålla en låg profil, både till att inte ta del av att läsa om allt det som i nån större utsträckning finns att ta del av.

Men så var det en viss händelse som ägde rum häromveckan och som sen dess har raderat ut alla eventuella frågetecken kring att jag skulle ha intagit en mer neutral hållning till religion, detta i synnerhet när islam är på tapeten, vilket den är rätt så ofta nu för tiden.

På senare år har vi lagt märke till att alltfler människor som aktivt är religionsutövare av islam har flyttat in i det bostadsområde där vi bor, liksom på flertal olika andra bostadsområden här i stan har vi märkt av en markant ökning av dem på senare år. Vilket man förvisso inte bör låta sig förvånas över, det är ju så här det ser ut i vilken annan stad som helst idag i vårt avlånga land.

Och om det nu hade varit som så att det hade funnit nån anledning till att skriva i positiva ordalag när det kommer till det här, då hade jag mer än gärna gjort det, det förutsatt det fanns något underlag för det, men det gör det inte.

Och då har jag ändå inte i det här inlägget tagit med och nämnt nånting om den stad jag en gång föddes och växte upp i, Göteborg, kring där de invandrare som har flyttat in i de förorter som ligger strax utanför de centrala delarna av stan uppgår till 80%, av de som utgör de invånare som är bosatta där, om inte ännu fler, men det kanske jag gör och skriver mer om nån nån annan gång.

När jag häromveckan låg rätt så omtöcknad i vår soffa när ambulanspersonal kom för att hämta mig, så la jag samtidigt märke till att de stog en muslimsk kvinna i dörröppningen till vårt hem och som tydligen hade nåt viktigt hon ville framföra. Det hon sa var att hon ville att ambulanspersonalen skulle ta och flytta på ambulansen, den stog nämligen i vägen för henne ansåg hon.

Det här var bara ett av många av de exempel jag här hade kunnat återge kring de mest absurda händelser som har ägt rum, märk väl så rymmer detta tiden inom en mycket kort tidsperiod.

Avrundar nu det här inlägget med ett citat av Mattias Albinsson.

Alla ”liberaler”, feminister och annat vänsterfolk som gillar att Hagia Sofia görs om till moské: Ni är medvetna om att det innebär att kvinnor inte längre får besöka ett av FN:s världsarv? Fast för folk som skiter i historia och kulturarv spelar det kanske ingen roll.

 

Vår tids ideologi och samhällets förfall.


Det är, utan att jag för den skulle behöver använda mig av allt för starkt valda ord och överdrifter, en svår tid att leva i som människa, på många sätt. Och jag tror inte det kommer att bli mycket lättare, liksom man fick en kort tids andningspaus, under de år som ligger framför. Tvärtom.

De värderingar som en gång i tiden byggde upp vårt land, format utifrån inte en sekulär världsbild utan som hade sina rötter och grund utifrån en kristen tros livsåskådning, och som i sin tur bygger på vad som står skrivet i den bok vi alla känner igen som kallas Bibeln, det är något vi alltmer tydligare ser tecken på som vore det nån slags nedmontering av allt det som en gång i tiden hade byggts upp i vårt land. Vilket för övrigt den hela västerländska kulturen har påverkats och genomsyrats av i tidigare generationer tillbaka.

Kristendomens framväxt hjälpte vårt land att bygga ut ett nytt rättsväsende och de nya lagarna om människors lika värde, rättvisa, att vi ska ta hand om svaga och utsatta byggde på Bibelns budskap. – Tommy Dahlman-

Och det här behöver man inte vara så klisk för att förstå sig på, och till att göra sig själv rättvisa vad det handlar om, material av både böcker som har skrivits, plus mycket övrig information, det finns så det räcker för den som mer vill sätta sig in i det här för att på så vis öka på sin kunskap.

Det är inte undra på att man har svårt för att orientera sig på rätt sätt över vad som idag händer och pågår i dagens samhälle. Man känner knappt igen sig längre, det är mycket som på många sätt har blivit så mycket annorlunda mot hur det var och såg ut när man själv växte upp. Därmed inte sagt att allt var bättre förr. Det var det inte.

Lars Adaktusson skriver bra och väl initierat i ämnet

Kristendomen har haft avgörande inflytande över det västerländska samhälle som vi i dag är en del av, samtidigt lever vi i ett land och på en kontinent där alltfler kyrkor får karaktären av museer. Slutsatserna vi drar av detta är avgörande för hur dagens politiska utmaningar ska hanteras, men också för vad svenska värderingar kommer att innebära i framtiden.

Därför och det vi idag ser hända och utspela sig i dagens samhälle där kristendomen och kristen tro inte bara ignoreras i vårt allt mer sekulariserad samhället, där gamla råmärken har fått flytta och maka på sig för den senaste tidens idé och tankeströmningar som gjort sig till känna genom vår tids nya ideologi: Postmodernismen. En del vill till och med ha det till att det, det nutidsmänniskan har gjort är att man har bytt ut en religion, och i stället har man ersatt med vad som tidigare var med en helt annan ny religion. För som det är, när man byter åt nånting, i fråga om egentligen vad som helst, då måste man i nästa moment ersätta det med något helt annat. Och det är just där som den postmodernistiska revolutionen och dess tankeströmningar kommer in i bilden.

Därför är det på inget sätt nån överdrift att kalla just postmodernismen för vår tids, kanske till och med största religion. För det inflyande som har gjort sig gällande genom  den propaganda det har och fått spridning genom på senare år, det är det ingen som kommer undan ifrån. Alla är vi på ett eller annat sätt påverkade av detta budskap.