Vad är det som händer i vårt land?


Allt eftersom tilltron till våra folkvalda politiker minskar ute i folklagren, så ökar också föraktet mot den handlingsförlamning som alltmer kännetecknar vår tids regerande politiker. Det är skrämmande, minst sagt.

Den här filmen och som finns att se på youtube där flertal personer uttalar sig om det så fruktansvärda attentat som häromnatten ägde rum på Östermalm, men även i Uppsala, det vittnar inte bara om den rädsla och den oro så många känner inom sig idag och som det i den filmen ges uttryck för.

Och vad är det som händer inom oss när man inte längre känner sig trygg för sin egen säkerhet på sin egen gata och ingen längre vågar gå ut? Är det det samhället våra politiker vill att vi ska ha och som nästa generation skall växa upp i? Och inte minst. Vad händer med framtidstron när både tron och hoppet om en framtid har försvunnit nånstans uti kosmos?